Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Lgota

Data powstania organizacji: 20.01.1952 r.
Adres siedziby: Lgota, ul. Płocka 19, 32-543 Myślachowice
Kontakt: (32) 612-05-10
Władze: Henryk Woźniczko - Prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń oraz innych klęsk i zdarzeń. Prowadzenie działalności prewencyjnej mającej na celu zapobieganie pożarom przy współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. Szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Udział w akcjach ratowniczych i zrzucanie śniegu z budynków szkoły, domu kultury, kościoła, budynku kolejowego w Trzebini. Likwidacja podstopień w okresie wiosennym w naszej miejscowości, likwidacja pożarów nieużytków i ugorów. W zakresie obsługi aparatów powietrznych zostało przeszkolonych dwóch druhów.

Uczestniczenie w uroczystościach kościelnych w miejscowości Lgota oraz gminie Trzebinia. Wykonywanie prac społecznych na rzecz posiadanej remizy. Kontrola hydrantów przeciw pożarowe.

Data aktualizacji danych: 12.10.2007 r