Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Psary

Data powstania organizacji: 1909 r.

Adres siedziby: Psary ul. Św. Floriana 6, 32-545 Karniowice
Kontakt: (32) 613-83-64
Władze: Adam Siejka - Prezes


Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Działania na rzecz ochrony życia, mienia, zdrowia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi środowiskowymi zagrożeniami. Rozwijanie i upowszechnienie ochrony przeciw pożarowej. Ochrona p-poż., przeciwpowodziowa, ratownicza i bezpieczeństwa.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

- Podniesienie kwalifikacji z zakresu ochrony p-poż. strażaków,

- Uczestniczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w obozach szkoleniowych,

- Pozyskiwanie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego,

- Uczestniczenie w 89 działaniach ratowniczo-gaśniczych,

- Wykonywanie prac społecznych na rzecz sołectwa.

- Zwiększenie zakupów: odzieży ochronnej specjalistycznej oraz sprzętu osobistego strażaka,

- Zakup samochodu ratownictwa technicznego,

- Zakup umundurowania dl Młodzieżowej Drużyn Pożarniczej.


Data aktualizacji danych: 09.10.2008 r.

 

 

Inne informacje związane z OSP: