Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Bolęcin

Data powstania organizacji: 1926 r.
Adres siedziby: ul. Krakowska 30, 32-540 Trzebinia
Kontakt: (32) 613-79-98
Władze: Marcin Kocot - Prezes OSP Bolęcin, tel. kom. 602 154 130


Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, współpraca z organizacjami na terenie gminy Trzebinia oraz pomoc społeczeństwu, poprzez sukcesywne nabywanie doświadczenia, którym starsi druhowie dzielą się z młodzieżową drużyną pożarniczą.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

1. Zajęcie I miejsca w Zawodach Pożarniczych w gminie Trzebinia.

2. Zajęcie V miejsca w Zawodach Pożarniczych w Alwerni.

3. Zajęcie II miejsca w Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

4. Organizacja obchodów Dnia Strażaka oraz pogadanek w szkole i przedszkolu.

5. Czynne uczestnictwo w zebraniach wiejskich.

6. Współorganizacja XII Dni Bolęcina.

7. Organizacja Mikołajek dl dzieci z Bolęcina i Piły Kościeleckiej.

- Uczestnictwo w pielgrzymkach strażackich do sanktuarium w Łagiewnikach.

- Prężna współpraca z komórkami tj. Wiejskim Domem Kultury, Kołem Gospodyń wiejskich, Prerii Kołem Nr 8, Radą Sołecką, sołtysem, szkołą i przedszkolem.


Data aktualizacji danych: 08.02.2011 r.

 

 

 

Inne informacje na temat OSP: