Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Siersza

Data powstania organizacji: 24.05.1908 r.
Adres siedziby: ul. Grunwaldzka 105, 32-541 Trzebinia
Kontakt: 32 612 19 82
Władze: Barbara Dębiec - Prezes OSP Siersza

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków, zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i organami samorządowymi. OSP bierze udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Działanie na rzecz środowiska. Istnieje już ponad 100 lat.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Udział w zawodach sportowo-pożarniczych:

  • III miejsce drużyna seniorów - kobiet - Alwernia,
  • II miejsce młodzieżowa drużyna pożarnicza.
  • OSP „Siersza" w całym powiecie jest jedyną strażą pożarną, która wystawiła do zawodów drużyny w trzech kategoriach.
Data aktualizacji danych: 21.10.2012 r.