Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Młoszowa

Data powstania organizacji: 1918 r.
Adres siedziby: ul. Krakowska 143, 32-546 Młoszowa
Kontakt: 32 627 81 41, 506 213 886
Władze: Henryk Trębacz - Prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • gaszenie 12 pożarów,
  • pomoc dla społeczeństwa,
  • zabezpieczenia imprez masowych (Dni Trzebini).

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

W 2013 r. OSP Młoszowa brała czynny udział w 9 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W ubiegłym roku został przeprowadzony remont strażnicy, polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, częściowa wymiana pokrycia dachowego, ułożenie płytek podłogowych  na sali, wymiana drzwi garażowych.

Data aktualizacji danych: 20.05.2015 r.