Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna

Data powstania organizacji: 1992 r.

Adres siedziby: Centrum Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 34, 30-443 Kraków,

strona Internetowa: http://malta.med.pl/

telefon: 723 122 122

Jednostka terenowa w Trzebini – Trzebinia, ul. Rynek 18.

 

Władze: Mateusz Sarnik – Kierownik jednostki

Dziedzina działalności:

Podstawową formą działalności Malty Służby Medycznej jest:

-  medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów jak również innych imprez masowych, świadczenie  usługi w zakresie transportu chorych,

-  prowadzenie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej,

-  prowadzenie wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego.

Realizowane działania w ostatniego roku:

Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna brała udział w zawodach w Ratownictwie Medycznym.

Zabezpieczenie imprez masowych z okazji 200-lecia Miasta Trzebini.

Zorganizowanie kursów pierwszej pomocy.

 

Data aktualizacji danych: 15.05.2017 r.