Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Trzebini

Data powstania organizacji: XII 2000 r.
Adres siedziby: Trzebinia ul. Grunwaldzka 29, „Willa NOT"
Kontakt: 793 303 575 – prezes,
Władze:
Jacek Augustynek – Prezes,
Mirosław Buczek –V-ce Prezes,
Krzysztof Paluchowski – Członek zarządu

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Organizacja koncertów dla mieszkańców Trzebini, instytucji kultury jak również zakładów pracy. Współpraca z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rejonie. Upowszechnianie gry na instrumentach dętych. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy muzycznej wśród mieszkańców Gminy Trzebinia i przyjezdnych gości.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

W 2018 r. Miejska Orkiestra Dęta koncertowała m .in. na następujących imprezach:

  • Koncert Kolęd i Pastorałek
  • Uroczystości 1-Majowe
  • Uroczyste Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • Dożynki Gminne
  • Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości
  • Uroczystości Barbórkowe.

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Orkiestra prowadzi nabór muzyków (zwłaszcza młodzieży). Miejska Orkiestra Dęta nie obsługuje prywatnych uroczystości okolicznościowych, pogrzebów, ślubów, itp.

Data aktualizacji danych: 08.01.2019 r.