Nazwa organizacji: Śląski Związek Pszczelarzy koło w Trzebini

Data powstania organizacji: 1982 r.
Adres siedziby: Trzebinia ul. Rynek 18,
Kontakt: 606 649 047
Władze: Jacek Chrząścik – prezes, Stanisław Gągolski – wiceprezes.

Dziedzina działalności:

Propagowanie pszczelarstwa i roli pszczół w życiu społeczeństwa na terenie naszej Gminy, współpraca z Radą Bartniczą Powiatu Chrzanowskiego oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z Urzędem Miasta w Trzebini.       

Realizowane działania w ostatnim roku:

Uczestniczyliśmy w wielu imprezach. Przeprowadziliśmy prelekcje na temat pszczelarstwa w 6 szkołach, w których uczestniczyło 495 dzieci. Przeprowadziliśmy konkurs na najładniejszą pasiekę w kole. W konkursie I miejsce zajął Rajmund Zając, II miejsce pan Pawełczyk. Braliśmy udział w Dożynkach Gminnych w Karniowicach. Zorganizowaliśmy spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Trzebini o tematyce pszczelarskiej. Ściśle współpracujemy w Burmistrzem Jarosławem Okoczukiem czego owocem było wybudowanie ścieżki edukacyjnej na osiedlu widokowym. 11 listopada uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym w Marszu Niepodległości. Wykonaliśmy sadzenie drzewek miododajnych w ilości 200 sztuk, zakupionych przez Urząd Miasta w Trzebini. Członek koła Łukasz Jaworek ufundował witrynę z odznaczeniami i upominkami dla pszczelarzy i bezpłatnie zabudował w Dworze Zieleniewskich. Wykonaliśmy również konserwację 4 figur o tematyce pszczelarskiej zlokalizowanych w Parku Zieleniewskich.

Data aktualizacji danych:  05.10.2022 r.