Nazwa organizacji: Polski Związek Filatelistów koło nr 7 w Trzebini

Data powstania organizacji: 26.03.1996 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Rynek 18
Kontakt: tel. 32 613 81 92
Władze: Marian Kazieczko - Przewodniczący

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • Rozprowadzanie abonamentu,

  • Szkolenia w zakresie budowy eksponatów,

  • Organizowanie wystaw i pokazów filatelistycznych.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Koszalin 2015"

  • duży pozłacany – „Ptaki drapieżne"

  • złoty medal - „Całostki"

 

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:
- Założenie Koła Filatelistycznego Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Dulowej,
- Rozprowadzanie młodzieżowego abonamentu znaczków.

 

Data aktualizacji danych: 29.04.2016 r.

 

 

znaczki