Nazwa organizacji: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie Koło Łowieckie "Słonka" w Trzebini

Data powstania organizacji: rok 1953
Adres siedziby: Chrzanów ul. Mydlana 63
Władze:
Jerzy Słomski – prezes, Marcin Dudek – łowczy.


Zakres działalności i doświadczenia organizacji:

Koło działa na podstawie Prawa Łowieckiego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 372).

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  • Udział w Programie Starostwa Powiatu Chrzanowskiego - zasiedlanie obwodu łowieckiego bażantem,
  • Dokarmianie zimowe (wyłożono ok. 20 ton paszy).
  • Poprawa warunków bytowania zwierzyny - uprawa 6,4 ha pól (poletka zgryzowe).
  • Udział w Dożynkach Powiatowych 2012. 
Data aktualizacji danych: 06.11.2012 r.