Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 1

Data powstania organizacji: 27.02.2004 r.
Adres siedziby: Trzebinia, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. 24 Stycznia 47
Władze: Regina Głowacz - Przewodnicząca
Kontakt: 668 346 516 – Aleksandra Olejnik – Skarbnik

Zakres działalności i doświadczenia organizacji:

  • integracja środowiska seniorów,
  • organizacja życia kulturalnego i czasu wolnego,
  • organizowanie wyjazdów integracyjno-turystycznych.

Realizowane działania w ostatnim roku:

W 2018 roku w ramach zadania dofinansowanego z Gminy Trzebinia pn. „Prowadzenie Klubu Seniora na osiedlu „Górka” odbyło się:
- 20 spotkań w Klubie, w których łącznie wzięło udział 110 uczestników,
- 5 imprez plenerowych ( grill, „Piknik Karniowicki”, „Pieczone ziemniaki”, „Piknik osiedlowy”, wspólne grille), w których łącznie wzięło udział ok. 391 uczestników,
- 6 imprez okazjonalnych ( jajeczko, „Dzień Kobiet”, spotkanie jubileuszowe, Dzień Matki, „Andrzejki”, spotkanie opłatkowe), w których łącznie wzięło udział 155 uczestników,
- 3 wycieczki, w których łącznie wzięło udział 124 uczestników.
Łącznie w działalności klubu zrealizowanych zostało ok 780 osoboudziałów.

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Spotkania w Klubie Seniora odbywają się albo w siedzibie klubu albo w plenerze w każdy 2 czwartek miesiąca. Na koniec 2018 roku liczba członków wynosiła 36 osoby, w tym 8 członków wspierających.

Data aktualizacji danych: 04.07.2019 r.