Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 2

Data powstania organizacji: 1960 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Rynek 18
Władze: Zofia Bobula– przewodnicząca

Dziedzina działalności:

  • integracja środowiska seniorów,
  • samopomoc – wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych,
  • wspólne spędzanie wolnego czasu, spotkania wyjazdy.

Realizowane działania w  ostatniego roku:

Całoroczne cotygodniowe spotkania przy kawie. Organizacja imprez i wycieczek: Dzień Babci i Dziadka, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Dzień seniora, spotkanie opłatkowe, wycieczki na Zarabie i do Goczałkowic.

Data aktualizacji danych: 30.09.2020 r.