Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6

 

Data powstania organizacji:  05.10.2012 r.
Adres siedziby: 32-545 Dulowa, ul. Brata Alberta 5
Kontakt: 515 995 950
Władze: Wiesław Załusiński– przewodniczący  

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • działalność kulturalno-wypoczynkowa,
  • zagospodarowanie czasu wolnego członków,
  • działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz integracji z miejscowymi organizacjami poprzez wzmacnianie więzi koleżeńskich i nawiązywanie przyjaźni.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Koło nasze liczy 58 członków. W biegłym roku z różnych imprez organizowanych przez nasze koło skorzystało łącznie 305 osób. Zorganizowaliśmy Dzień Kobiet, dwukrotnie pieczone ziemniaki, wyjście do kina, zabawę andrzejkową oraz wycieczki: w Bieszczady, do Doliny Będkowskiej, do Warszawy i na Termy Chochołowskie. Braliśmy też liczny udział w Trzebińskim Lecie na Polu.

Data aktualizacji danych: 20.09.2018 r.