Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 6

 

Data powstania organizacji:  05.10.2012 r.
Adres siedziby: 32-545 Dulowa, ul. Brata Alberta 5
Kontakt: 515 995 950
Władze: Wiesław Załusiński– przewodniczący  

 

Dziedzina działalności:

  • zagospodarowanie wolnego czasu członkom,
  • działalność kulturalno-wypoczynkowa,
  • aktywizacja seniorów, integracja z miejscowymi organizacjami poprzez wzmacnianie więzi koleżeńskich orz przyjaźni.

 

Realizowane działania w ostatnim roku”

Koło nasze liczy 42 członków. W 2018 roku z różnych zorganizowanych imprez oraz wycieczek skorzystało łącznie 2346 osób, były to m.in.:

- Dzień Kobiet,

- pieczone ziemniaki,

- udział w Lecie na Polu,

- udział w Dożynkach

- Wyjazdy na baseny termalne,

- zabawa Andrzejkowa,

- wycieczka do Doliny Będkowskiej,

- wycieczka na lubelszczyznę,

- wycieczka do Wrocławia,

- wycieczka do Lanckorony i Kalwarii.

 

Data aktualizacji danych: 10.06.2019 r.