Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Gwarek"

Data powstania organizacji: lipiec 2014 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Gwarków 3A.
Władze: Prezes - Krystyna Jędrysik
Telefon: 504 052 826

Zakres działalności:   

  1. Organizowanie spotkań, w tym plenerowych przy muzyce i śpiewie, organizowanie życia kulturalnego, rekreacyjnego.
  2. Kultywowanie tradycji górniczych, obchodzenie rocznic i składanie wiązanek, zniczy na cmentarzu w Trzebini i przy obelisku przy Szybie Zbyszek.
  3. Współpraca z władzami i reprezentowanie potrzeb Seniorów i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Realizowane działania w ostatnim roku:

  • Organizowanie spotkań, w tym plenerowych, wspólne uczestniczenie w lokalnych imprezach, spotkaniach historycznych i innych,
  • Kontynuowanie starań na rzecz poprawy sytuacji seniorów, zachowania i przeznaczenia budynku nr 53 w Krzu na cele publiczne i częściowo komercyjne,
  • Inicjowanie działań mających na celu: powstanie Domu Dziennego na piętrze budynku nr 67 przy ul. Grunwaldzkiej, powstanie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców osiedla Krze, przystąpienia Gminy Trzebinia do Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”.
Data aktualizacji danych: 12.10.2022 r.