Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Gwarek"

Data powstania organizacji: lipiec 2014 r.
Władze: Prezes - Krystyna Jędrysik, sekretarz - Anna Plezia
Telefon: 32 711 52 12 / 504 052 826

Zakres działalności:   

  • zrzeszanie emerytów i rencistów oraz sympatyków, sprzyjające tworzeniu się więzi koleżeńskich i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

  • kultywowanie tradycji górniczych i składanie kwiatów z okazji Barbórki przy pomniku upamiętniającym istnienie Kopalni Siersza

  • organizowanie życia kulturalnego i rekreacyjnego, imprez integracyjnych także plenerowych oraz wycieczek

  • promowanie i udział członków w zajęciach i prelekcjach prozdrowotnych.

  • współpraca i reprezentowanie interesów osób zrzeszonych wobec organów władzy i administracji

Osiągnięcia w działalności:

Stowarzyszenie było wnioskodawcą różnych inicjatyw społecznych w tym:

  • powołania Trzebińskiej Rady Seniorów,
  • zachowania budynku nr 53 w Krzu jako placówki użyteczności publicznej dla spłeczności lokalnej,
  • powstania miesjca rekreacji na osiedlu Krze.

Jednak wnioski nasze nie doczekały się realizacji.
Nasi członkiwie brali udział w zabawie noworocznej razem z innym stowarzyszeniem.
Od mara 2020 trwa zawieszenie działalności, pozostaje nam jedynie kontakt telefoniczny.

Data aktualizacji danych: 15.10.2020 r.