Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 11

Data powstania organizacji: styczeń 2007 r.

Adres siedziby: 32-543 Myślachowice, ul. Trzebińska (Dom Kultury),

Kontakt: 607 254 647
Władze: Paweł Rejdych - Przewodniczący koła

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Prowadzenie cotygodniowych spotkań z seniorami, organizowanie wyjazdów integracyjno- turystycznych, organizowanie wypraw na imprezy kulturalne (wyjazdy do kina, teatru, muzeum), spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie zabaw tanecznych, stworzenie warunków do kontynuacji grupy samopomocowej.

Realizowane działania w ostatnim roku:

W 2018 roku w ramach realizacji zadania dofinansowanego z Gminy Trzebinia pn. „Prowadzenie Klubu Seniora w Myślachowicach” odbyły się:

  1. 37 spotkań w Klubie, w których łącznie uczestniczyło około 750 uczestników,
  2. 8 imprez plenerowych, w których uczestniczyło około 250 uczestników,
  3. 7 spotkań okazjonalnych, w których uczestniczyło około 200 uczestników,
  4. 2 wycieczki do Karpacza i Szklarskiej Poręby oraz do Zakopanego, w których uczestniczyło 76 uczestników,
  5. 1 wieczorek taneczny, w którym wzięło udział 80 osób.

Razem we wszystkich imprezach wzięło udział 1356 uczestników.

 

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Spotkania w Klubie Seniora odbywają się w siedzibie klubu w każdy czwartek w godz. 1700-1900. Na koniec 2018 roku liczba członków wynosiła 81 osoby, w tym 20 członków wspierających.

 

Data aktualizacji danych: 04.07.2019 r.