Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Siersza” w Trzebini

Data powstania organizacji: 05.11.2004 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia ul. Grunwaldzka 29, tel. 503 030 435

Władze: Jerzy Idzik – Prezes

Zakres działalności:

Kultywowanie tradycji górniczych

Wspieranie inicjatyw społecznych

Systematyczne spotkania integracyjne

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

Spotkania integracyjne.

Organizacja i uczestnictwo w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych krajowy i zagranicznych.

Organizacja imprez sportowo-integracyjnych.

Uczestnictwo członków i delegacji Stowarzyszenia w obchodach świat państwowych i resortowych.

Data aktualizacji danych: 27.09.2018 r.