Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Sierszański Skarbek" w Trzebini

Data powstania organizacji: 13.05.2009 r.
Adres siedziby: 32- 540 Trzebinia, ul. Rynek 18
Strona: www.sierszanskiskarbek.pl
Władze: Prezes Janusz Smoleń, tel. 608 070 902

Zakres działalności:

Celem Stowarzyszenia „Sierszański Skarbek" jest organizowanie i promowanie aktywnego życia koleżeńskiego, intelektualnego i kulturalnego. Dbałość o aktywny wypoczynek i rekreację emerytów i rencistów. Pielęgnowanie różnorakich tradycji górniczych tj. uczestnictwo w org. „Barbórce", piknikach górniczych, spotkaniu rodzin górniczych, spotkaniach i imprezach itp.

Doświadczenie i osiągnięcia:

Organizacja wczasów, wycieczek turystyczno-wypoczynkowych, spotkań (ostatkowe, letnie, barbórkowe)

Data aktualizacji danych: 16.01.2022 r.