Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyżówka

Data powstania organizacji:  2009 r.

Adres siedziby: Czyżówka ul. Szkolna 15
Kontakt:  666 116 748
Władze:  Jolanta Kępa  - Prezes


Zakres działalność i doświadczenie organizacji:
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
- Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji i osób starszych,
- Wsparcie działań społecznych i zawodowych mieszkańców wsi Czyżówka,
- Organizowanie imprez kulturalnych,
- Promowanie zdrowego stylu życia,
- Współpraca z innymi organizacjami społecznymi,

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:
1. Pomoc finansowa dla szkoły i przedszkola.

2. Sfinansowanie czterech wycieczek turystyczno - poznawczych.
3. Zorganizowanie festynu dla mieszkańców wsi Czyżówka i okolic.

4. Zorganizowanie kuligu dla dzieci.

5. Zorganizowanie i sfinansowanie zabawy „Mikołajkowej".

 

Data aktualizacji danych: 16.02.2011 r.