Nazwa organizacji: SALWATOR" Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Adres siedziby:  PZC Salwator"  ul. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia,
Imię i nazwisko oraz funkcja przedstawiciela władz organizacji: ks. mgr Piotr Żydek SDS – proboszcz Parafii NSPJ
Data powstania organizacji: 18.02.2010 r.

Dziedzina działalności:

  1. Pomoc ubogim, starszym i samotnym.

  2. Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych.

  3. Pomoc bezrobotnym. 

Realizowane działania w ostatnim roku:

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku w okresie od stycznia do grudnia 2016 r.:

  • zorganizowaliśmy i wydaliśmy bony na Święta Wielkanocne o wartości 5 000 PLN,

  • zorganizowano przy pomocy wiernych przybywających do naszego kościoła akcję "Tornister pełen uśmiechów" – 40 wyprawek, które przekazano szkole na Trzebionce,

  • dzięki również wiernym zorganizowano akcję świąteczną "Dzieciątko za paczkę" dla 64 dzieci,

  • zorganizowano bony świąteczne na Boże Narodzenie na łączną kwotę 4 800 PLN,

  • z funduszy Caritasu dofinansowano czerwcowy dzień dziecka oraz spotkanie mikołajkowe w grudniu na kwotę łączną 1 600 PLN,

  • doraźnie udzielano pomocy w trakcie roku, tj. Bony na leki, bony żywnościowe, pomoc w zapłaceniu rachunków inna pomoc materialna potrzebującym na łączną kwotę 2 200 PLN,

 Wartość pomocy potrzebującym udzielonej w 2016 r. wynosi 13 600 PLN.

Data aktualizacji danych: 04.05.2017 r.