Nazwa organizacji: MMT – Miłośnicy Militariów Trzebinia

Data powstania organizacji: 12.07.2013 r.
Adres siedziby: ul. Osiedlowa 10, 32- 540 Trzebinia
Władze: Krzysztof Kiełkowicz - Prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • Działalność na rzecz kombatantów,
  • Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa – zadania proobronne,
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  • „Szlaki ku wolności – Trzebińskie Tajemnice” – zadanie publiczne: Urząd Marszałkowski
  • „Enigma 2019” – II międzynarodowy Zlot Miłośników Militariów

Data aktualizacji danych: 09.10.2020 r.