Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12

Data powstania organizacji: 01.08.2013 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. 1 Maja 97, Dom Gromadzki Wodna 

Władze: Zdzisław Rybotycki – przewodniczący

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • działalność kulturalno-wypoczynkowa,
  • integracja ze społecznością lokalną,
  • współpraca z Radą Osiedla i z TCK w Trzebini.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

W ramach naszej działalności seniorzy uczestniczyli m.in.:

- w wycieczkach krajowych (Krynica, Tyniec, Łańcut i Polańczyk),

- w imprezach plenerowych (Święto Flagi, Trzebińskie Lato na Polu),

- w spotkaniach okazjonalnych (Dzień Kobiet i Mężczyzn, Jajko Wielkanocne),

- w spotkaniach w Klubie, które odbywają się w każdy czwartek.

 

Data aktualizacji danych: 03.09.2019 r.