Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12

Data powstania organizacji: 01.08.2013 r.

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. 1 Maja 97, Dom Gromadzki Wodna 

Władze: Zdzisław Rybotycki – przewodniczący,

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • działalność kulturalno-wypoczynkowa,
  • integracja ze społecznością lokalną,
  • współpraca z Radą Osiedla, z TCK w Trzebini, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Raj-Med Sp. z o.o. w Trzebini.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  • Nasi członkowie uczestniczyli w wycieczkach krajowych, spotkaniach, wieczorkach tanecznych, spotkaniach plenerowych, spotkaniach z pielgrzymami, które połączone były z wyświetlaniem materiałów z pielgrzymek,
  • Członkowie Koła biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez TCK, tj. "Dzień Babci i Dziadka", "Dzień Dziecka", "Mikołajki", "Jasełka",

 

Data aktualizacji danych: 31.08.2018 r.