Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12

Data powstania organizacji: 01.08.2013 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. 1 Maja 97, Dom Gromadzki Wodna
Władze: Zdzisław Rybotycki – przewodniczący

Dziedzina działalności:

- działalność kulturalno-wypoczynkowa,
- integracja ze społecznością lokalną,
- współpraca z Radą Osiedla, z TCK w Trzebini.

Realizowane działania w  ostatniego roku:

W ramach naszej działalności seniorzy uczestniczyli m.in.:
- w spotkaniach w Klubie,
- w wycieczce w góry,
- w imprezach plenerowych,
- w spotkaniach okazjonalnych.

Data aktualizacji danych: 23.09.2020 r.