Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 12

Data powstania organizacji: 01.08.2013 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. 1 Maja 97, Dom Gromadzki Wodna
Władze: Zdzisław Rybotycki – przewodniczący

Dziedzina działalności:

  1. Działalność kulturalno-wypoczynkowa
  2. Integracja ze społecznością lokalną
  3. Współpraca z Radą Osiedla, z TCK.

Realizowane działania w  ostatniego roku:

W ramach naszej działalności seniorzy uczestniczyli m.in.:
- w spotkaniach w Klubie,
- w wycieczkach (Książ – Świdnica – Złoty Stok, Kazimierz Dolny – Szydłowo-Busko Zdrój, Międzybrodzie Bialskie.)
- w imprezach plenerowych (Spotkanie na Błoniach Karniowickich)
- w spotkaniach okazjonalnych ( Zabawa Karnawałowa, Jajko Wielkanocne, Święto Flagi, Przywitanie Lata, Zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa).

Data aktualizacji danych: 25.11.2022 r.