Nazwa organizacji: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Data powstania organizacji: 03.06.2008 r.
Adres siedziby: Trzebinia, ul. Św. Stanisława 32
Kontakt: 662 278 950
Władze: Jolanta Różowska - Prezes Zarządu Fundacji, Krzysztof Różowski – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Dziedzina działalności:

- popularyzowanie nauki i edukacji, podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży
- wyrównywanie szans edukacyjnych, popularyzowanie idei kształcenia przez całe życie, organizowanie wykładów i przedsięwzięć popularyzujących naukę
- współpraca z uczelniami wyższymi w obszarze upowszechniania osiągnięć nauki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk przy pomocy naukowych narzędzi, umożliwianie stałego kontaktu dzieciom z obszarów oddalonych od ośrodków akademickich z autorytetami naukowymi oraz najlepszymi uczelniami wyższymi.

Realizowane działania w ostatnim roku:

W 2022 roku, realizowaliśmy zadania „Wiedzieć więcej” oraz „Z wiedzą ku przyszłości”, natomiast W 2023 roku realizowaliśmy zadanie „Zabawa z wiedzą”. Wszystkie te zadania były współfinansowane ze środków otrzymanych od gminy Trzebinia. Odbiorcami zadania były m.in. dzieci z gminy Trzebinia. W ramach tych zadań odbyło się 15 wykładów popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę oraz wzmacniających znaczenie edukacji Wygłosili je naukowcy oraz popularyzatorzy nauki z polskich instytucji krajowych.

Ponadto w marcu 2022 r. odbyły się XIV Odczyty Młodych Naukowców. Jest to cykliczna, otwarta impreza popularno-naukowa podczas której nasi studenci przedstawiają efekty dociekań naukowych opublikowane w swoich ubiegłorocznych pracach dyplomowych. Sześcioro studentów zaprezentowało swoje prace dyplomowe na XIV Odczytach Młodych Naukowców

 reklama fmud

Wszystkie informacje na temat organizacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.uniwersytetdladzieci.com.pl

Data aktualizacji danych: 25.09.2023 r.