Nazwa organizacji: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Data powstania organizacji: 03.06. 2008

Adres siedziby: Trzebinia, ul. Św. Stanisława 32

Kontakt: 662 278 950

Władze: Jolanta Różowska - prezes zarządu fundacji

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

- popularyzowanie nauki i edukacji,

- podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży

- wyrównywanie szans edukacyjnych

- popularyzowanie idei kształcenia przez całe życie

- organizowanie wykładów i przedsięwzięć popularyzujących naukę

- umożliwianie stałego kontaktu dzieciom z obszarów oddalonych od ośrodków akademickich z autorytetami naukowymi oraz najlepszymi uczelniami wyższymi,

- współpraca z uczelniami wyższymi w obszarze upowszechniania osiągnięć nauki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk przy pomocy naukowych narzędzi.

 

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Wszystkie informacje na temat organizacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.uniwersytetdladzieci.com.pl

Organizator projektu Małopolski Uniwersytet Dla Dzieci. Współpracujemy (Rada Naukowa) z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademią Nauk w Krakowie

 

Data aktualizacji danych: 30.01.2015 r.