Nazwa organizacji: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Data powstania organizacji: 03.06.2008 r.
Adres siedziby: Trzebinia, ul. Św. Stanisława 32
Kontakt: 662 278 950
Władze: Jolanta Różowska - prezes zarządu fundacji

Dziedzina działalności:

- popularyzowanie nauki i edukacji, podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży
- wyrównywanie szans edukacyjnych, popularyzowanie idei kształcenia przez całe życie, organizowanie wykładów i przedsięwzięć popularyzujących naukę
- współpraca z uczelniami wyższymi w obszarze upowszechniania osiągnięć nauki, wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk przy pomocy naukowych narzędzi, umożliwianie stałego kontaktu dzieciom z obszarów oddalonych od ośrodków akademickich z autorytetami naukowymi oraz najlepszymi uczelniami wyższymi.

Realizowane działania w ostatnim roku:

W 2018 roku realizowaliśmy projekt „Mali Naukowcy”, na który otrzymaliśmy wsparcie finansowe w formie dotacji z Gminy Trzebinia. Odbiorcami zadania było m.in. 60 dzieci mieszkańców Gminy Trzebinia. W ramach projektu odbyły się następujące wykłady:
- pokaz popularnonaukowy pt. „Zabawa i fizyka”,
- wykład z biochemii pt. „Nauka w kuchennej szafce”,
- wykład z astronomii „Światłość nocy, ciemność dnia”,
- wykład z medycyny pt. „Nauka i sport”,
- wykład z fizyki pt. „Temperatury ekstremalne”.

W sumie, w 2018 roku zorganizowanych zostało 16 interdyscyplinarnych wykładów naukowych dla zarejestrowanej grupy 150 dzieci w wieku 6-13 lat. Wygłosili je naukowcy oraz popularyzatorzy nauki z 10 naukowych instytucji krajowych i zagranicznych. Ponadto w marcu 2018 r. odbyły się VI Odczyty Młodych Naukowców - otwarta impreza popularnonaukowa, na której nasi studenci wygłosili prezentacje dotyczące ich ubiegłorocznych prac dyplomowych. Natomiast w czerwcu 2018 r odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z obchodami Jubileuszu 10-lecia działania MUdD. Gościliśmy wtedy prezydenta Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z Wiednia, panią Karolinę Iber, która w swoim wystąpieniu mówiła o ważnej roli jaka Małopolski Uniwersytet dla Dzieci spełnia zarówno lokalnie, jak i na arenie europejskiej."

Wszystkie informacje na temat organizacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.uniwersytetdladzieci.com.pl

Organizator projektu Małopolski Uniwersytet Dla Dzieci. Współpracujemy (Rada Naukowa) z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polską Akademią Nauk w Krakowie

Data aktualizacji danych: 08.07.2019 r.