Nazwa organizacji: Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny

Data powstania organizacji: 04.09.1946 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Górnicza 8
Kontakt:  32 6122 196
Władze: ks. Stanisław Krzysik - proboszcz

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. Parafia prowadzi opiekę nad grupą niepełnosprawnych „Paciorki”, chórem „Vocalis”, dziewczęcą scholą, grupą chłopców w wieku 10-18 lat biorących udział w rozgrywkach halowych w piłce nożnej, w latach 1999-2009 prowadziła PKS „Opoka” od 2009r. prowadzi świetlicę środowiskową dla os. Siersza.

Religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. Opieka nad niepełnosprawnymi.

Realizowane działania w ostatnim roku:

  • Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców osiedla Siersza w Trzebini. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 1600 – 2000
  • Organizacja gier i zabaw świetlicowych.
  • Organizacja wigilii i jasełek.
  • Udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Płokach
  • Realizowanie programu z zakresu profilaktyki uzależnień.
Data aktualizacji danych: 31.05.2019 r.