Nazwa organizacji: Parafia Rzymsko-Katolicka Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny

Data powstania organizacji: 04.09.1946

Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Górnicza 8,

Kontakt:  32 6122 196

Władze: ks. Stanisław Krzysik - proboszcz

 

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych. Parafia prowadzi opiekę nad grupą niepełnosprawnych „Paciorki”, chórem „Vocalis”, dziewczęcą scholą, grupą chłopców w wieku 10-18 lat biorących udział w rozgrywkach halowych w piłce nożnej, w latach 1999-2009 prowadziła PKS „Opoka” od 2009r. prowadzi świetlicę środowiskową dla os. Siersza.

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  • „Paciorki” - wyjazd wakacyjny,

  • Zawody i turnieje wewnętrzne prowadzone w świetlicy środowiskowej,

  • II miejsce chóru „Vocalis” w przeglądzie chórów wokalnych w Chrzanowie,

  • Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. 

 

Inne informacje ważne z punktu widzenia organizacji:

Świetlicę środowiskową na osiedlu Siersza prowadzi Parafia Niepokalanego Serca NMP w Trzebini – Sierszy. Cała powierzchnia podziemia kościoła (około 1000 m2) została przeznaczona na działalność Świetlicy Środowiskowej dla mieszkańców Osiedla Siersza. Obiekt świetlicy wyposażony jest w 9 stołów pingpongowych, 2 stoły bilardowe, stół do gry w „piłkarzyki”, salę do ćwiczeń kultury fizycznej, 12 stolików, 40 krzeseł, 3 WC, co, gaz. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 1600 – 2000. Nad całością czuwa czterech wolontariuszy.

 

Ze świetlicy korzystają głównie dzieci i młodzież. Obiekt jest otwarty dla wszystkich pragnących skorzystać z istniejących w nim możliwości rekreacyjno – wychowawczych.

 

Głównym celem działalności świetlicy jest kształtowanie zdrowych postaw osobowych, budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, eliminowanie agresji, wulgaryzmu, nietolerancji, uzależnień, walka z różnymi patologiami rodzinnymi i społecznymi. Dobrych przykładów do naśladowania, nie muszą szukać daleko, mają je w szerokim otoczeniu osób o różnym przedziale wiekowym, licznie korzystających z obiektu świetlicy.

 

Opiekunowie organizują różne gry, zabawy, konkursy, pogadanki, wycieczki. Na bieżąco udzielają wychowawczych wskazówek. Wytworzona atmosfera dobrych relacji międzyosobowych sprawia, że ze świetlicy korzysta 60 – 70 osób dziennie. Takie obrazki cieszą wszystkich.

 

Z naszej świetlicy korzysta również młodzież Gimnazjum nr 2 w Trzebini. Kilka razy w roku prezentuje spektakle teatralne dla uczniów i rodziców swojej szkoły oraz wszystkich mieszkańców gminy. Żywa działalność naszej świetlicy to efekt dobrej współpracy władz gminy z parafią, za co wdzięczni są wszyscy korzystający z dobrodziejstw tego obiektu. Nasza działalność potwierdza wymowne powiedzenie „Razem możemy więcej”.

 

Data aktualizacji danych: 16.05.2015 r.