Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE "KADET"

 

Data powstania organizacji: 2015 r.

Adres siedziby: 32-500 Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 4 tel. 32 612 22 01

Władze:

Aneta Dudek – prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie, rozwijanie i wspieranie działań proobronnych, oświatowych i kulturalnych na rzecz młodzieży oraz społeczności lokalnej a w szczególności:

  • kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży postaw obywatelskich wobec spraw obronności Rzeczypospolite Polskiej;
  • wspierania działań zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych w środowisku lokalnym;
  • podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowych i oręża polskiego, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej.

 

Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

  • Organizacja II Dnia Kadeta - kwiecień 2017 r.
  • Rajd Szlakiem Pileckiego Żarki - maj 2017 r.
  • Udział w akcji „Moc Pomocy” organizowanej przez Fundację Energetyk i radną Halinę Henc, która miała na celu wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych z gminy Trzebinia - czerwiec 2017 r.
  • Udział w imprezie „Herbatka u Zieleniewskich” czyli piknik w stylu retro zorganizowanej prze z TCK w Trzebini. Projekt ten był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego - sierpień 2017 r.
  • Udział w „Ziemniaczysku pod Lipowcem” imprezie zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” wrzesień 2017 r.
  • Realizacja szkolenia strzeleckiego z broni sportowej i centralnego zapłonu dla członków organizacji proobronnych w ramach zadania zleconego przez MON – październik 2017 r.
  • Realizacja zadania publicznego pt. „Pilotażowy program wsparcie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w latach 2017-19.

Data aktualizacji danych: 02.10.2018 r.