Nazwa organizacji: Trzebińskie Stowarzyszenie Abstynenckie Integracja

Data powstania organizacji: czerwiec 2016 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, Kościuszki 50
Kontakt: tel. 793 561 098
FB Integracja Trzebinia https://pl-pl.facebook.com/integracjatrzebinia/
Władze: Anna Wojas

Zakres działalności:

  1. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień
  2. Pomoc osobom uzależnionym
  3. Integracja środowiska abstynenckiego

Realizowane działalnia w ostatnim roku:

Realizacja zadania pn. „Propagowanie abstynencji od alkoholu jako stylu życia - wspieranie środowisk abstynenckich”.

Data aktualizacji danych: 07.02.2024 r.