2019

 

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Całoroczne utrzymanie oraz doposażenie bazy letniej w Wiciach koło Darłowa" (OS.STO.524.4.2.2019) - ZOBACZ ogloszenie

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego" (OS.STO.524.3.2.2019) - ZOBACZ ogłoszenie
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdzialania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej pn."Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży" (OS.STO.524.5.2.2019) - ZOBACZ ogłoszenie
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących" (OS.STO.524.2.2.2019) - ZOBACZ ogłoszenie
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej pn. "Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekunczych" (OS.STO.524.4.2.2019) - ZOBACZ ogłoszenie

 • Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na zadanie pn. "Prowadzenie Klubu Seniora"- rozstrzygnięcie i inne dokumenty związane z konkursem znajdują sie TUTAJ

 

2018

 

 

 

2017

 

2016

 

 

2015

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych"

Informacja o rozstrzygnięciu i dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenia Klubu Seniora"

Informacja o rozstrzygnięciu i dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

 • Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Informacja o rozstrzygnięciu i dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

 

 konkurs NGO

 

2014

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie:

1. Rozstrzygnięcie konkursu: Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Rozstrzygnięcie konkursu: Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących.

3. Rozstrzygnięcie konkursu: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży.

4. Rozstrzygnięcie konkursu: Rozwój muzycznych zespołów artystycznych z terenu Trzebini.

5. Rozstrzygnięcie konkursu: Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego.

6. Rozstrzygnięcie konkursu: Całoroczne utrzymanie bazy letniej w Wici koło Darłowa.

7. Rozstrzygnięcie konkursu: Prowadzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Siersza.

8. Rozstrzygnięcie konkursu: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie Domu Harcerza.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenie Klubu Seniora w sołectwach"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się TUTAJ

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie:

1. "Prowadzenie Klubu Seniora"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 

2013

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie:

1. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie Domu Harcerza"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Siersza"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

3. "Całoroczne utrzymanie bazy letniej w Wiciach kolo Darłowa"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

4. "Rozwój muzycznych zespołów artystycznych z terenu Trzebini"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

5. Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • Otwarty konkurs ofert na zadania:

1. "Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2. "Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

3. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży"

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu do 23.12.2013 r.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia uslug opiekuńczych"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 25.10.2013 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenie Klubu Seniora"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 29.03.2013 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 08.02.2013 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Rok 2012

 

 • Otwarty konkurs na zadanie "Całoroczne utrzymanie bazy letniej w Wiciach kolo Darłowa"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 31.12.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • Otwarty konkurs na zadanie "Prowadzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Siersza"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 31.12.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • Otwarty konkurs na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie Domu Harcerza"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 31.12.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • Otwarty konkurs ofert na zadania:

1. "Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych"

2. "Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących"

3. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla młodzieży"

Dokumenty związane z ogłoszonymi zadaniami znajdują się TUTAJ

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów

 • Otwarty konkurs na zadanie "Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 31.12.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Rozwój muzycznych zespołów artystycznych z terenu Trzebini"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 31.12.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenie Klubu Seniora"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 30.03.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na bazie Domu Harcerza"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 24.01.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Siersza"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 24.01.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Rozwój muzycznych zespołów artystycznych z terenu Trzebini"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 25.01.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 • Otwarty konkurs na zadanie "Organizacja i prowadzenie muzeum regionalnego"

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 25.01.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dokumenty związane z ogłoszonym zadaniem znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu do 27.01.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 

ROK 2011

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadania:

1. "Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"

2. "Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących"

3. "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego"

Dokumenty związane z ogłoszonymi zadaniami znajdują się TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu: informacja dodana 30.12.2011 r.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Opieka nad chorym w domu w zakresie świadczenia uslug opiekuńczych"

1. Ogłoszenie.

2. Wzór oferty (*.doc).

3. Wzór umowy.

4. Wzór sprawozdania (*.doc).

Rozstrzygnięcie konkursu: informacja dodana 08.11.2011  r.

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Wakacje z uśmiechem = wakacje bez nałogów"

1. Ogłoszenie.

2. Wzór oferty (*.doc).

3. Wzór umowy.

4. Wzór sprawozdania (*.doc).

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 26.05.2011 r.

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenie świetlicy środowiskowej na osiedlu Siersza"

1. Ogłoszenie.

2. Wzór oferty (*.doc).

3. Wzór umowy.

4. Wzór sprawozdania (*.doc).

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 26.05.2011 r.

Poniżej znajduje się informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej na osiedlu Siersza".

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenie Klubu Seniora"

Zobacz:

- Ogłoszenie

- Wzór oferty

- Wzór umowy

- Wzór sprawozdania

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 07.04.2011r.

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla młodzieży"

Zobacz:

- Ogłoszenie

- Wzór oferty

Wzór umowy

- Wzór sprawozdania 

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 25.03.2011 r.

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zobacz:

- Ogłoszenie

- Wzór oferty

- Wzór umowy

- Wzór sprawozdania

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 28.03.2011r.

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zobacz:

- Ogłoszenie

Wzór oferty

- Wzór umowy

- Wzór sprawozdania

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 18. 03.2011 r.

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na bazie Domu Harcerza w Trzebini"

Zobacz:

- Ogłoszenie

Wzór oferty

- Wzór umowy

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 10.02.2011 r.

 

 • Otwarty konkurs ofert na zadanie "Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących".

Zobacz:
- Ogłoszenie

- Wzór oferty

- Wzór umowy

Rozstrzygnięcie konkursu: ogłoszenie dodano 14.01.2011r.