Wzory dokumentów, związanych ze składaniem oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone są Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego znajduja się w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2055

2021 r.

OGŁOSZENIE (16.03.2021 r.)

Zadanie pod nazwą „Akademia życia - 2021” ostało zlecone do realizacji Fundacji imienia Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (26.01.2021 r.)

Zadanie pn. "Uniwersytet przyszłości" zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

 

2020 r.

OGŁOSZENIE (06.10.2020 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” – prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej „Muminki” – 2020 – zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki” z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (04.09.2020 r.)

Zadanie pn. „Przygoda z nauką” - zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (30.07.2020 r.)

Zadanie pn. „Akademia umiejętności” zostało zlecone Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, ul. Luzara 1, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (03.07.2020 r.)

Zadanie pn. „Lato z łukiem” - zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Łuczniczemu Arrow z siedzibą w Pile Kościeleckiej, ul. Chrzanowska 36, 32-540 Trzebinia, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 6.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (25.06.2020 r.)

Zadanie pn. „Radosny świat seniora” - zostało zlecone do realizacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło nr 6 w Dulowej, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizcję w wysokości 7.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (09.03.2020 r.)

Zadanie pn. "Akademia życia - 2020" zostało zlecone do realizacji Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, ul. Luzara 1 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (19.02.2020 r.)

Zadanie pn. "Ścieżki nauki" zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

 

2019 r.

OGŁOSZENIE (09.09.2019 r.)

Zadanie pn. „Młodzi Pasjonaci Wiedzy” zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

OGŁOSZENIE (05.06.2019 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (04.03.2019 r.)

Zadanie "Rozwijamy horyzonty" - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2019 zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem doatcji na jego realizację w wysokości 3.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (18.02.2019 r.)

Zadanie "Mali Badacze" - zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ul. Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł

OGŁOSZENIE (29.01.2019 r.)

Zadanie pn. „Akademia życia - 2019” - zostało zlecone Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

 

2018 r.

OGŁOSZENIE (03.10.2018 r.)

Zadanie "Zaprogramuj robota" zostało zlecone do realizacji Stowarzyszenie „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”z siedzibą w Trzebini, ul. Ciężkowicka 10 wraz z udzieleniem dotacji na  jego realizacje w wysokości 3 600,00 zł.

OGŁOSZENIE (28.08.2018 r.)

Zadanie „Z podwórka na igrzyska" zostało zlecone do realizacji Klubowi Sportowemu Victoria Trzebinia z siedzibą w Trzebini, Os. Widokowe 6/6, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (05.06.2018 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (30.05.2018 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2018 zostaoł zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 2.900,00 zł.

OGŁOSZENIE (07.05.2018 r.)

Zadanie „Lato z piłką nożną" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Górnik-Siersza" z siedzibą w Domu Kultury - Willa NOT w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29, 32-541 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 7 000,00 zł.

OGŁOSZENIE (20.03.2018 r.)

Zadanie „Akademia życia - 2018” zostało zlecone do realizacji Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

OGŁOSZENIE (23.02.2018 r.)

Fundacja Malopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, ul. Św. Stanislawa 32, otrzyma wsparcie finansowe w forrnie dotacji celowej w wysokoici 5 000,OO zl. (slownie pie6 tysiqcy zlotych) na realizację zadania publicznego pn. ,,Mali Naukowcy".