Wzory dokumentów związanych ze składaniem oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego:

 

2020 r.

OGŁOSZENIE (09.03.2020 r.)

Zadanie pn. "Akademia życia - 2020" zostało zlecone do realizacji Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Trzebini, ul. Luzara 1 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (19.02.2020 r.)

Zadanie pn. "Ścieżki nauki" zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

 

2019 r.

OGŁOSZENIE (09.09.2019 r.)

Zadanie pn. „Młodzi Pasjonaci Wiedzy” zostało zlecone do realizacji Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ulicy Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysiecy zlotych).

 

OGŁOSZENIE (05.06.2019 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (04.03.2019 r.)

Zadanie "Rozwijamy horyzonty" - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2019 zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem doatcji na jego realizację w wysokości 3.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (18.02.2019 r.)

Zadanie "Mali Badacze" - zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ul. Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5.000,00 zł

 

OGŁOSZENIE (29.01.2019 r.)

Zadanie pn. „Akademia życia - 2019” - zostało zlecone Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

 

2018 r.

 

OGŁOSZENIE (03.10.2018 r.)

Zadanie "Zaprogramuj robota" zostało zlecone do realizacji Stowarzyszenie „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”z siedzibą w Trzebini, ul. Ciężkowicka 10 wraz z udzieleniem dotacji na  jego realizacje w wysokości 3 600,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (28.08.2018 r.)

Zadanie „Z podwórka na igrzyska" zostało zlecone do realizacji Klubowi Sportowemu Victoria Trzebinia z siedzibą w Trzebini, Os. Widokowe 6/6, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (05.06.2018 r.)

Zadanie „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych” zostało zlecone do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie z siedzibą przy ul. Płockiej 19 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (30.05.2018 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2018 zostaoł zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 2.900,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (07.05.2018 r.)

Zadanie „Lato z piłką nożną" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Górnik-Siersza" z siedzibą w Domu Kultury - Willa NOT w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29, 32-541 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 7 000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (20.03.2018 r.)

Zadanie „Akademia życia - 2018” zostało zlecone do realizacji Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (23.02.2018 r.)

Fundacja Malopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, ul. Św. Stanislawa 32, otrzyma wsparcie finansowe w forrnie dotacji celowej w wysokoici 5 000,OO zl. (slownie pie6 tysiqcy zlotych) na realizację zadania publicznego pn. ,,Mali Naukowcy".

 

Ogłoszenia archiwalne:

2017 r.

 

OGŁOSZENIE (14.11.2017 r.)

Zadanie „Sportowa Jesień Piłkarska" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Szkole Podstawowej w Dulowej z siedzibą w Dulowej, ul. Paderewskiego 65, 32-545 Karniowice wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 4 000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (6.11.2017 r.)

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dulowej z siedzibą w Dulowej, ul. Paderewskiego 65, 32-545 Dulowa, złożył ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego z zakresu art. 4, ust. 1, pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

W dniu 2.11.2017 r. Klub wycofał złożoną ofertę. 

 

OGŁOSZENIE (19.10.2017 r.)

Zadanie „Poprawa sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży z sołectwa Bolęcin" zostało zlecone do realizacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Promyk" Bolęcin z siedzibą w Bolęcinie, ul. Sportowa, Bolęcin, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (19.10.2017 r.)

Zadanie „Ruch i jego tradycja" zostało zlecone do realizacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Ruch" Młoszowa z siedzibą w Młoszowej, ul. Kamieniec 1, Młoszowa, 32-540 Trzebinia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 2 500,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (6.09.2017 r.)

Zadanie „Rozwijamy horyzonty” - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej „Muminki” - 2017 zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI” z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na realizację w wysokości 2 300,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (9.03.2017 r.)

Zadanie „Akademia Życia -2017" zostało zlecone do realizacji Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł.

 

OGŁOSZENIE (9.02.2017 r.)

Zadanie „Mali Erudyci” - zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, ul. Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 5 000,00 zł.

 

 Informacja z 13.09.2016 r.

 Zadanie "Rozwijamy horyzonty" - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2016 zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul.Tysiąclecia 49 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 3 000,00 zł.

 

Informacja z 29.08.2016 r.

Zadanie "Piłka nożna dla najmłodszych" zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ,,Górnik - Siersza” z siedzibą w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wyskości 2500,00 zł.

 

Informacja z 17.08.2016 r.

Zadanie "Tworzenie warunków do rozwoju piłki nożnej dziewcząt" zostało zlecone do realizacji Kobiecemu Klubowi Piłki Nożnej "GALENA" z siedzibą w Trzebini wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 2500,00 zł.

 

Informacja z 10.05.2016 r.

Zadanie „Tenis ziemny jako nowa forma upowszechniania kultury fizycznej w Gminie” zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Tenisowemu „YONEX - Trzebinia” z siedzibą w Trzebini, ul. Grunwaldzka 29 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 4 000,00 zł.

 

Informacja z 03.02.2016 r.

Zadanie "Akademia Życia" zostało zlecone do realizacji Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 10.000 zł

 

Zadanie "Naukowcy - Dzieciom" zostało zleceone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini przy ul. Św. Stanisława 32 wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 5.000 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z 13.11.2015 r.

 

Zadanie "Sport to zdrowie" zostało zlecone do realizacji  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy SP Dulowa z siedzibą w Dulowej przy ul. Paderewskiego 65 wraz z dotacją na jego realizację w wysokości 2500,00 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z 08.10.2015 r.

 

Zadanie "Ruch na boisku" zostało zlecone do realizacji Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ruch” Młoszowa z siedzibą w Młoszowej przy ul. Florkiewicza 1 wraz z dotacją na jego realizację w wysokości 2500,00 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z 19.05.2015 r.

 

Zadanie „Latolipmiada” zostało zleceone do realizacji Fundacji "Energetyk"i z siedzibą w Trzebini-Sierszy. Na ten cel otrzyma ona wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja z 23.03.2015 r.

 

Zadanie „Przystanek - Wiedza” zostało zlecone do realizacji Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini, ul. Św. Stanisława 32. Na ten cel otrzyma ona wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł.

Treść oferty  realizacji  zadania „Przystanek-Wiedza”:

1. Ogłoszenie o złożeniu oferty

2. Oferta realizacji zadania

3. Informacja o otrzymaniu wsparcia w formie dotacji celowej

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z 10.03.2015 r.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepelnosprawnym "MUMINKI" z siedzibą w Trzebini, ul. Tysiqclecia 49, otrzyma wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 3 000,00 zl. (slownie trzy tysięce złotych) na realizację zadania publicznego pn. "Rozwijamy horyzonty" - prowadzenie zajęć grupowych w świetlicy integracyjnej "Muminki" - 2015 .

1. Ogłoszenie o złożeniu oferty

2. Oferta realizacji zadania

3. Informacja o otrzymaniu wsparcia finansowego w formie dotacji celowej, dodana dnia 10.03.2015 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja z 22.01.2015 r.

 

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach złożya wniosek, dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. l, 2, 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 11 18 z późn. zm.), w trybie art. 19 a ww ustawy. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Wydziału Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Trzebinia ul. Narutowicza 10, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zobacz ogłoszenie z 04.02.2015 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadania "Akademia Życia 2015"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uczniowski Klub Sportowy Górnik Siersza złożył wniosek dotyczący realizacji zadania "Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży i mieszkańców z gminy Trzebinia w szczególności z terenu osiedli Siersza, Gaj, Energetyk i okolic".

 

Zadanie „Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży i mieszkańców z gminy Trzebinia w szczególności z terenu osiedli Siersza, Gaj, Energetyk i okolic” zostało zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Górnik Siersza z siedzibą w Trzebini ul. Grunwaldzka 29 wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości 2 000,00 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Międzyosiedlowy Klub Sportowy "ZWM-Wodna" złożył wniosek dotyczący realizacji zadania "Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży i mieszkańców z terenu miasta Trzebinia, udział we współzawodnictwie sportowym."

 

 INFORMACJA z 28.03.2014  r.:

 

Zadanie: "Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży i mieszkańców z terenu miasta Trzebinia, udział we współzawodnictwie sportowym" zostało zleceone do realizacji Międzyosiedlowemu Klubowi Sportowemu "ZWM-Wodna" w Trzebini. Na jego realizację udzielono dotacji w wysokości 4.000 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach złożyła wniosek dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu art. 4, ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010, nr 234, poz.1536 z późn. zm.), w trybie art. 19 a ww ustawy. Zainteresowani  mogli zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19 a, ust 4 do Wydziału Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Trzebinia ul. Narutowicza 10, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INFORMACJA z 04.02.2014  r.:

 

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini otrzyma wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokoici 10 000,00 zl-. (słownie dziesięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego pn. "Akademia Życia 2014".


Postępowanie o udzielenie wsparcia finansowego zostalo przeprowadzone w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z poin. zm.).