Projekt programu współpracy z NGO na rok 2023 - pdf.

 

 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Trzebinia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zgodnie z Programem współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 kandydatów do składu komisji konkursowych oceniających oferty dotyczące realizacji zadań publicznych w roku 2023 organizacje pozarządowe i inne podmioty zgłaszają pisemnie na specjalnie przygotowanym do tego celu wniosku (link do wniosku).  

  Zgłoszenie kandydatów będzie także możliwe podczas spotkania trzebińskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 22 września 2022 o godzinie 15.00 w Dworze Zieleniewskich. 

   

 •  Nabór wniosków do Projektu Support Facility w edycji 2022

  Project Support Facility (PSF) ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030. W ramach PSF finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące m.in.:
  • zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień;
  • wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości(„Green Entrepreneurship”);
  • innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dotyczących udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym.

  Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2022 zostanie przeprowadzony w terminie 14 lutego - 31 marca 2022 r.

  Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf.

 

 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Trzebinia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zgodnie z Programem współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021 kandydatów do składu komisji konkursowych oceniających oferty dotyczące realizacji zadań publicznych w roku 2022 organizacje pozarządowe i inne podmioty zgłaszają pisemnie na specjalnie przygotowanym do tego celu wniosku (link do wniosku pdf.).  

  Zgłoszenie kandydatów będzie także możliwe  podczas spotkania trzebińskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 27 września 2021 o godzinie 15.00 w Dworze Zieleniewskich.