• Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2017
  • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2016
  • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na 2016 rok
  • Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013
  • Program współpracy z organizacjami w roku 2014
  • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014
  • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami w 2015 roku
  • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z NGO za rok 2015