Informacja z 07.07.2020 r.:

 

Organizacje obywatelskie


Organizacje kulturalne i hobbystyczne


Kluby i stowarzyszenia sportowe


Organizacje zajmujące się sportem


 Organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych


 Organizacje zajmujące się pomocą społeczną

 
Organizacje zajmujące się zdrowiem


Ratownictwo i straż pożarna


Organizacje zajmujące się rozwojem wspólnot i związków lokalnych


Organizacje zajmujące się tradycją narodową


Organizacje zajmujące się nauką i wychowaniem


Organizacje zajmujące się ekologią