Informacja z 07.07.2020 r.:

 

Organizacje obywatelskie

Organizacje kulturalne i hobbystyczne

Kluby i stowarzyszenia sportowe

 Organizacje zajmujące się sportem

 Organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych

 Organizacje zajmujące się pomocą społeczną

 Organizacje zajmujące się zdrowiem

Ratownictwo i straż pożarna

Organizacje zajmujące się rozwojem wspólnot i związków lokalnych

Organizacje zajmujące się tradycją narodową

Organizacje zajmujące się nauką i wychowaniem

Organizacje zajmujące się ekologią