Na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. Z 2014 r. poz.498) w dniu 18 lipca 2014 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące prowadzenie zbiórek publicznych.

Najważniejsze zmiany to:

  • zgłoszeń zbiórek publicznych można dokonać tylko w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,
  • wystarczy zgłoszenie zbiórki, nie będą wydawane decyzje,
  • zniesiona została opłata skarbowa,
  • zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną i tradycyjną (poczta),
  • zgłoszenie dotyczy tylko i wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych,
  • wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu www.zbiorki.gov.pl

 

Więcej szczegółów na temat nowych zasad – mac.gov.pl/zbiorki