INFORMACJA

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że od dnia 18 września 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został przeniesiony do budynku Rynek 18, II piętro, pok. nr 2

 

Od początku roku 2016 w Trzebini, tak jak na terenie całej Polski, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej.

Od 04 stycznia 2016 r. pomoc prawna była udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanym przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 a (w budynku Biura Rady Miasta Trzebini wejście "B", pokój nr 8) - od 18 września 2017 r. została przeniesiona do budynku Rynek 18, II piętro, pok. nr 2.

Pomoc prawna udzielana jest przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek), w godzinach od 15.00 do 19.00. Nieodpłatnej pomocy prawnej w Trzebini udzielać będą adwokaci.


Ustawa uchwalona przez Sejm dnia 5 sierpnia 2015 r. zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety z dokumentem potwierdzającym ciążę.

Pomoc prawna zakres

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Szczegółowe informacje na temat systemu pomocy prawnej znajdują się na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

grafika2

 

Materiały związane z tematem darmowej pomocy prawnej: