Karta Trzebinska start programu

*nie wliczając Krakowa

Mała Karta Trzebińska

Zarządzenie Nr 0050.136.2019 Burmistrza MIasta Trzebini z dnia 11.04.2019 r.

Regulamin "Małej Karty Trzebińskiej"

Deklaracja przystąpienia do programu partnerskiego "Mała Karta Trzebińska"

 

Powstają główne założenia i plan wdrożenia Karty Trzebińskiej - systemu zniżek dla osób, które płacą podatki na terenie gminy Trzebinia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wdrożenie systemu w gminie ma być podzielone na dwa etapy:

 

Etap pierwszy: Mała Karta Trzebińska

 

Pilotaż programu, nazwany Małą Kartą Trzebińską, ma ruszyć pod koniec czerwca 2019 r. W jego ramach dzieci i młodzież (uczniowie szkół każdego szczebla z terenu gminy) skorzystają z ulg i zniżek, przygotowanych przez instytucje i jednostki gminy, czyli m.in. Trzebińskie Centrum Kultury i działające w jego ramach Kino „Sokół” czy Krytą Pływalnię „Aqua Planet” w Trzebini. Specjalna oferta będzie czekać również na dzieci i młodzież odwiedzające Balaton.

 

W jaki sposób można będzie otrzymać Małą Kartę Trzebińską?

- Pilotażowa Mała Karta Trzebińska będzie weryfikowana na podstawie legitymacji szkolnych. W tym dokumencie znajdują się informacje o szkole, do której uczęszcza dziecko oraz jego adres zamieszkania. To ważne, ponieważ nie zawsze mieszkańcy Trzebini wybierają ofertę szkół z naszej gminy, choć chcemy ich do tego jeszcze mocniej zachęcać, także poprzez Kartę Trzebińską – wyjaśnia wiceburmistrz Anita Lipnicka, która odpowiada w gminie za sprawy społeczne, w tym m.in. edukację. Wiceburmistrz zapewnia jednak, że w pierwszych latach z Karty Trzebińskiej będą mogli korzystać wszyscy niepełnoletni mieszkańcy gminy od 7 roku życia oraz wszyscy uczniowie szkół znajdujących się na terenie gminy, ale pochodzący z innych miejscowości, jak Chrzanów czy Libiąż.

 

UWAGA: ruszył konkurs dla uczniów „Moja Karta Trzebińska”

Konkurs na projekt graficzny „Mojej Karty Trzebińskiej” skierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Trzebinia. Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wyznaczono dwie kategorie konkursowe:

  • I kategoria: dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych,
  • II kategoria: dla uczniów klas VII- VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

Techniki wykonania projektu są dowolne (np. rysunek, obraz, ołówek, kredka, farby, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, projekt graficzny w formacie .jpg/.pdf) - ważne jest, by praca ucznia była samodzielna.

 

Prace uczestników należy dostarczyć - wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia - do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, ul. Świętego Stanisława 1 w Trzebini, w terminie do 20 maja 2019 r.

 

Etap drugi: Karta Trzebińska dla płacących podatki w gminie

 

Pełna funkcjonalność systemu zapowiadana jest na ostatni kwartał 2019 roku. Wówczas do rąk mieszkańców, płacących podatek dochodowy w gminie, ma trafi plastikowy nośnik Karty Trzebińskiej – poświadczenie prawa do zniżek m.in. w komunikacji, instytucjach kultury i rekreacji oraz wielu komercyjnych punktach usługowych.

 

Karta ma być wydawana na wniosek mieszkańców, którzy fakt opłacania podatku dochodowego udokumentują, przedstawiając pierwszą stronę deklaracji PIT za 2018 rok.

 

- Dlatego już teraz apelujemy do mieszkańców, którzy faktycznie zamieszkują naszą gminę, ale są zameldowani w innych miejscowościach: do deklaracji PIT wpisuje się adres zamieszkania na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy rozliczenie, warto więc wpisać właśnie adres trzebiński, skoro tu realnie mieszkamy. Dzięki temu zwiększymy dochody budżetu, a mieszkańcy będą mogli skorzystać ze zniżek w ramach Karty Trzebińskiej – zachęca burmistrz Jarosław Okoczuk.

 

Założenia realizacji projektu

  • W marcu 2019 r. ma ruszyć konkurs „Moja Karta Trzebińska”, skierowany do uczniów szkół z terenu gminy Trzebinia. Będzie miał on charakter informacyjny i promocyjny i zostanie podzielony na kilka kategorii wiekowych.
  • Także w marcu ma zostać powołany Okrągły Stół Przedsiębiorców, który, jako organ doradczy burmistrza, będzie miał za zadanie przygotować mechanizmy i kryteria dołączania do systemu Karty Trzebińskiej przez lokalnych przedsiębiorców.
  • Jeszcze w tym półroczu mamy poznać projekt plastikowego nośnika karty oraz poszerzoną ofertę zniżek z uwzględnieniem propozycji od lokalnych przedsiębiorców.
  • Na maj zaplanowano przedstawienie oferty zniżek dla posiadaczy Małej Karty Trzebińskiej.
  • Ostateczny model funkcjonowania Karty Trzebińskiej z uwzględnieniem wniosków z pilotażu, wraz z całościową ofertą, zostanie zaprezentowany we wrześniu 2019 roku.