Urząd Miasta w Trzebini informuje, że NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie realizuje projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Dla gminy Trzebinia wyznaczono Doradcę, który udziela niedpłatnych porad w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

Projekt doradztwa energetycznego w Małopolsce

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci doradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

 

W ramach małopolskiego systemu wsparcia pracuje aktualnie 5 Doradców Energetycznych (docelowo 6 osób), którzy udzielą nieodpłatnych usług doradczych w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.


Odbiorcami działań są instytucje publiczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne.


Zadaniem Projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń, tworzenie bazy wiedzy.

 

W ramach Projektu realizowane będą między innymi:
- wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji,
- wskazanie dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji,
- przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych,
- wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej,
- szkolenia dla energetyków gminnych,
- budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.


Doradcą Energetycznym, oddelegowanym do współpracy na obszarze Gminy Trzebinia, jest Katarzyna Bryzek (WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, tel. 785-855-938, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji.


Wszelkie informacje dot. Projektu będą zamieszczane na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie: www.wfos.krakow.pl pod zakładką Doradztwo Energetyczne oraz na stronie NFOŚiGW pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/.

 

Informacja przesłana przez WFOŚiGW w Krakowie