Informacje dotyczące PSZOK w Trzebini, dostępne są na stronie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”  www.mzgk.chrzanow.pl