Informacje dotyczące PSZOK w Trzebini dostępne są na stronie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

UWAGA: od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy od 01.10.2020 r.  będą chcieli skorzystać z PSZOK-ów, zobowiązani są do zapoznania się z nowym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania jego zapisów.