Informujemy mieszkańców Gminy Trzebinia, gdzie w okresie zimowym należy zgłaszać wszelkie interwencje i uwagi, związane z utrzymaniem przejezdności dróg na terenie Gminy Trzebinia.

Droga krajowa nr 79 na obszarze gminy Trzebinia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tel. 12 285 51 95

Droga wojewódzka nr 791 na obszarze gminy Trzebinia
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w oddział w Zabierzowie, wykonawca: Kosmotrans Olkusz tel. 32 641 42 27

Drogi powiatowe na obszarze gminy Trzebinia
AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drogi gminne

  • Miasto Trzebinia oraz sołectwa: Myślachowice, Płoki Czyżówka, Psary, Karniowice, Dulowa, Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin - AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Sołectwo Lgota - Paweł Pajestka tel. 504 208 162

 

 Zimowe obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości:

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzebinia, uchwalonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXXIV/362/VI/2013 z dnia 27 marca 2013 r., właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.

2) Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnię. Należy podjąć działania zmierzające do usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika. Użyte do tego celu materiały należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje się stosowania popiołu i żużla do zwalczania śliskości na chodnikach. Zabrania się również stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu lub lodu.

3) Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

4) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

 

Informujemy, że niestosowanie się do ww. zapisów regulaminu będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego na właścicieli bądź administratorów nieruchomości.

Przypominamy również, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, należy dokonać przeglądu i właściwie zabezpieczyć przed zamarznięciem: wodomierze, studnie wodomierzowe, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne oraz instalacje wodociągowo-kanalizacyjne. Za ich odpowiednie zabezpieczenie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.