Trzebiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - w związku z pandemią koronawirusa - we wrześniu br poda do wiadomości nowe zasady uczestnictwa w zajęciach

 

INFORMACJA, dotycząca możliwości załatwiania spraw w organach administracji publicznej przez osoby niepełnosprawne

 

Informacja z 31.07.2017 r. o nowych regulacjach prawnych w zakresie ustawy z 20.03.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.). Nowelizacja ta wprowadza szereg nowych rozwiązań, a najważniejsze zmiany dotyczą:

- świadczeń pieniężnych
- pomocy pieniężnej okresowej
- nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej
- rozszerzenia okresu podlegania represjom politycznym, dot. nowej definicji pojęcia osoba represjonowana
- nowego usytuowania wojewódzkich rad konsultacyjnych
- zasad uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu praw do emerytury lub renty
 

Zobacz dokument, w którym szerzej opisane zostały powyższe zagadnienia. Więcej informacja na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych