• Analiza problemu

 

Analizując dane GUS-owskie łatwo zauważyć, że największe problemy zdrowotne dotyczą takich chorób jak: choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba serca, choroby stawów, choroby kości i kręgosłupa. Wysoki procent chorych na w/w choroby to zjawisko  świadczące o narastającym problemie społecznym.

 

Wymienione wyżej dolegliwości pogłębiają się jeszcze z chwilą przejścia na emeryturę i pozostawania poza aktywnością zawodową. Ludzie pozbawieni możliwości pracy zawodowej często zamykają się w czterech ścianach własnych domów, popadają w apatię, a ich stan zdrowotny ulega pogorszeniu. Dlatego jeden z celów operacyjnych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia ukierunkowany jest na tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Wskaźniki demograficzne dowodzą starzenia się naszego społeczeństwa. Ten problem nie omija także Gminy Trzebinia. Ludzie starsi stanowią coraz większy procent trzebińskiego społeczeństwa, dlatego Gmina stwarza warunki tej grupie mieszkańców do aktywnego i zdrowego życia.

 

 • Program

Dla poprawy jakości życia ludzi pozostających poza aktywnością zawodową Gmina  realizuje program zdrowotny pn. „Jesteśmy aktywni” przeznaczony dla emerytów i rencistów z terenu gminy Trzebinia. Program jest realizowany przez udostępnienie trzebińskim emerytom i rencistom możliwości korzystania z krytej pływalni z siedzibą w Trzebini, ul. Rafineryjna 10 a.

 

Basen w Trzebini

Aqua Planet - kryta pływalnia w Trzebini

 

Zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktora, który zaproponuje i poprowadzi ćwiczenia dostosowane do wieku i schorzeń adresatów programu.

 

Koszt udziału w programie wynosi 2 złote

 

 

 • Cel programu

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród  emerytów i rencistów.

 2. Wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla  zdrowia i dobrego samopoczucia.

 3. Zachęcanie do wychodzenia z domu i brania czynnego udziału w życiu społecznym

 

 • Regulamin

 1.    Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach.

 2.   Czas przebywania w nieckach basenowych określa się na maksymalnie 60 minut dla każdego adresata programu, dodatkowo 10 minut na przebranie.

 3.    Koszty korzystania z innych usług (np. sauny) pokrywają adresaci programu.

 4.   Wstęp na basen odbywa się za okazaniem ZUS - owskiej legitymacji emeryta-rencisty wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy) potwierdzającym miejsce zamieszkania.

 5.    Adresaci programu to wszyscy emeryci i renciści - mieszkańcy Gminy Trzebinia.

 6.    Program realizowany będzie przez cały rok (z wyłączeniem świąt):

 - w poniedziałek o godz. 14.00, 15.00,

 - we wtorek  o godz. 14.00.

 

Osoby mające problemy zdrowotne powinny skorzystać z porady lekarza, dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań w związku z korzystaniem z ćwiczeń na basenie. Emeryci i renciści korzystają z ćwiczeń na basenie na własną odpowiedzialność.

 

UWAGA: Każdy adresat programu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni.

 

Odpowiedzialni za realizację programu:

 • Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości

 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

 

Kontakt w sprawie udziału w programie:

Wydział Spraw Społecznych

ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 1

tel. 32 711 10 51