Obserwując zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, również Gminie Trzebinia wprowadza się działania pozostające w korelacji z działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Narodowym Programem Zdrowia.

Ostatni etap życia człowieka przebiega w sposób zróżnicowany, w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz stylu i warunków życia poszczególnych osób.

Basen w Trzebini

Aqua Planet - kryta pływalnia w Trzebini

"Aktywny senior" - działanie przeznaczone dla rencistów, osób w wieku emerytalnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - mieszkańców gminy Trzebinia - na podstawie zarządzenia numer 0050.452.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2020r.

Cele Narodowego Programu Zdrowia to przede wszystkim:

 • wydłużenie życia Polaków,
 • poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
 • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Działanie „Aktywny senior” skierowane jest do rencistów, osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Trzebinia. Powstało na podstawie analizy ich potrzeb i przy założeniu, iż należy stworzyć osobom starszym warunki do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Kluczowym elementem jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych oraz poprawa stylu życia i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Cel działania:

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród seniorów.
 2. Wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
 3. Zachęcanie do wychodzenia z domu i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach działania trzebińscy seniorzy mają możliwość skorzystania z:

 • Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini, ul. Rafineryjna 10a, w ramach indywidualnego pływania. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut, jeden raz w tygodniu

lub

 • Zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych przez instruktora Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini. Czas pobytu na basenie w ramach programu to 70 minut.

Regulamin

 1. Adresatami działania są wszyscy renciści i osoby w wieku emerytalnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - mieszkańcy Gminy Trzebinia;
 2. Wejścia indywidualne na basen odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do godz. 14.00 (bez rezerwacji torów), z wyłączeniem świąt, awarii, przerw technicznych lub innych ważnych powodów);
 3. Zajęcia prowadzone z instruktorem (rezerwacja basenu rekreacyjnego) odbywać się będą:
 • w poniedziałek o godz. 14.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 15.10) lub 15.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 16.10) lub
 • we wtorek o godz. 14.00 (ostateczne rozliczenie do godz. 15.10);
 1. Adresaci zajęć ponosić będą koszt wejścia na basen w wysokości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote);
 2. Opłata pobierana będzie przed wejściem na basen w kasie Krytej Pływalni Aqua Planet;
 3. Koszty korzystania z dodatkowych usług (np. sauny, siłowni itp.) pokrywane będą wg cennika;
 4. Czas pobytu na basenie w ramach działania to 70 minut/tygodniowo. Za dodatkowy czas obowiązuje opłata wg cennika;
 5. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z działania będzie Karta Trzebińska wraz z legitymacją emeryta/rencisty lub zaświadczeniem z ZUS dotyczącym nabycia praw emerytalnych;
 6. Zgłoszenia na basen przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Trzebini w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Narutowicza 10 pok. nr 8;
 7. Osoby mające problemy zdrowotne powinny skorzystać z porady lekarza, dotyczącej ewentualnych przeciwwskazań w związku z korzystaniem z ćwiczeń na basenie. Emeryci i renciści korzystają z ćwiczeń na basenie na własną odpowiedzialność.

UWAGA:

 • Każdy adresat działania zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do regulaminu Krytej Pływalni „Aqua Planet”.
 • Ilość wejść będzie uwarunkowana przepustowością basenu.

Odpowiedzialni za realizację programu:

 • Prezes Miejskiego Zarządu Nieruchomości
 • Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki

Kontakt w sprawie udziału w programie:
Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki - Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, I piętro pok. 8, tel. 32 711 10 56

UWAGA!

W związku z panującą pandemią COVID-19 do odwołania zostają wstrzymane zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez instruktora - Zarządzenie nr 0050.162.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.05.2021 r.

W ramach działania trzebińscy seniorzy mogą skorzystać raz w tygodniu z indywidualnego pływania na Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini, koszt biletu: 2 zł, czas pobytu na basenie: 70 min.

 

Aktualizacja 15.07.2021 r. SD