Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "MUMINKI"

Data powstania organizacji: 12.03.2002 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia ul. Tysiąclecia 49
Kontakt: 608 377 938 - Prezes,
Władze: Artur Gregorczyk - Prezes Stowarzyszenia

Dziedzina działalności:

  • pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu nowych doświadczeń poprzez zajęcia manualne, kulinarne, ogólnorozwojowe,
  • integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób zdrowych,
  • promocja wolontariatu.

Działania realizowane w ostatnim roku:

  • Prowadzenie świetlicy integracyjnej MUMINKI ( wrzesień – czerwiec) w każdą sobotę w godzinach 10-14.
  • Organizacja obozu letniego (lipiec 2022) – Węgierska Górka.
  • Współpraca z kołem wolontariackim przy ZSE-Ch w Trzebini (udział w zajęciach integracyjnych).
Data aktualizacji danych: 20.09.2023 r.