Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej

Data powstania organizacji: 16.10.2002 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia, ul. Rynek 18, każdy czwarty wtorek miesiąca 1500 – 1700,
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16 - portiernia nr 3 (koło PAKS) w każdy poniedziałek od 1500 – 1700.
Władze: Barbara Kędziora  – Przewodnicząca
Kontakt: 608 237 692

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności:
1. niesienie pomocy osobom przed i po mastektomii oraz po różnych zabiegach piersi,
2. uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów piersi,
3. uczestniczenie, organizowanie wspólnych akcji, prelekcji, spotkań preferujących zdrowy tryb życia, walka z patologiami społecznymi, takimi jak: narkomania, alkoholizm, mającymi podstawowy wpływ na rozkład rodziny – ochrona rodziny.

Realizowane działania w ostatnim roku:

W ostatnim roku podejmowaliśmy następujące działania:

- Udział w plenerowej prezentacji stowarzyszeń organizowanych przez Starostę Chrzanowskiego i Burmistrza Libiąża na Ośrodku Szyjki w Libiążu.

- Przeprowadziliśmy szkolenie w I LO w Chrzanowie z „Nauki samobadania piersi” dla 4 klas. Młodzież była żywo zainteresowana tematem profilaktyki raka piersi i samobadaniem. W planie mamy dalsze przeprowadzanie takich szkoleń.

- Udzieliliśmy 2 konsultacji telefonicznych z pacjentkami z Ukrainy (mieszkającymi na naszym terenie), które są w trakcie leczenia raka piersi – zaopatrzenie w protez piesi i peruki.

- Udzieliliśmy jednej konsultacji związanej z wyjazdem do sanatorium po zakończeniu leczenia

 

 semin amazonki 9.2020 Na zdjęciu: Aktywny pokaz samobadania piersi

 

Data aktualizacji danych: 19.10.2022 r.