Nazwa organizacji: Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona - Powiatowa Grupa Wsparcia

Data powstania organizacji: czerwiec 2010 r.
Adres siedziby: ul. Medyków 14, 40-753 Katowice, tel. 502 402 380 - siedziba główna
Trzebinia, ul. Rynek 18 - Powiatowa Grupa Wsparcia
Kontakt: 601 323 230        

Dziedzina działalności:

  1. Wsparcie i pomoc osobom chorym na Parkinsona.
  2. Organizowanie wyjazdów na Parkinsoniadę w Czechach.

  3. Organizowanie imprezy plenerowej w Wygiełzowie.

Realizowane działania w ostatniego roku:

Ze względu na stan zagrożenia epidemią Covid-19 oraz związane z tym liczne zachorowania w roku 2022 działania grupy były zawieszone.

Data aktualizacji danych: 28.03.2023 r.