Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 3 w Trzebini „Bona Fide”

Data powstania organizacji: 18.04.2002 r.
Adres siedziby: 32-540 Trzebinia os. ZWM 21
Władze: Grażyna Gąsior  - Prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

 • podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych lokalnej społeczności,
 • prowadzenie  działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 • podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych,
 • wspieranie szkoły w działaniach szkoły na rzecz integracji europejskiej,
 • pomoc szkole w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie działań szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.


Osiągnięcia w działalności z ostatniego roku:

 • ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursów sportowych, uczniów którzy zdobyli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych,
 • pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej,
 • ufundowanie nagród w projekcie „Nobelek”, dla uczniów wyróżniających się wyjątkowo pozytywną postawą,
 • współfinansowanie i opracowanie projektu we współpracy z PCPR w Chrzanowie dla uczniów niepełnosprawnych,
 • zakupienie używanych podręczników do biblioteki szkolnej.

 

Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

Stowarzyszenie skupia się na uczniach Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Trzebini. W miarę swoich możliwości wspiera działalność szkoły i pomaga w realizacji różnych projektów.

Data aktualizacji danych: 04.06.2014 r.