Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Płoki

Data powstania organizacji: 21 marzec 1946 r.
Adres siedziby: Płoki, ul. Główna 4, 32-543 Płoki, tel. 660 210 215
Władze: Ryszard Hodur – prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Płokach zajmuje się szeregiem działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie sołectwa, oraz na terenie całego powiatu chrzanowskiego. Do działań tych należy ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenie imprez lokalnych, a także prowadzenie działalności oświatowej z zakresu przeciwdziałania pożarom i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Inne informacje ważne z punku widzenia organizacji:

OSP Płoki od 2011r. kierunkuje swe działania na ratownictwo medyczne i specjalizację z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy szkolenia, które prowadzone są w domach kultury, szkołach i innych instytucjach.

Data aktualizacji danych: 08.02.2023 r.