Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Psary

Data powstania organizacji: 1909 r.
Adres siedziby: Psary ul. Św. Floriana 6, 32-545 Karniowice
Kontakt: 32 613-83-64
Władze: Ryszard Nowakowski - Prezes


Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

Działania na rzecz ochrony życia, mienia, zdrowia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi środowiskowymi zagrożeniami. Rozwijanie i upowszechnienie ochrony przeciw pożarowej. Ochrona p-poż., przeciwpowodziowa, ratownicza i bezpieczeństwa.

Data aktualizacji danych: 08.02.2023 r.