Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna - Młoszowa

Data powstania organizacji: 1918 r.
Adres siedziby: ul. Krakowska 143, 32-546 Młoszowa
Kontakt: 32 627 81 41,
Władze: Dariusz Pochroń - Prezes

Zakres działalności i doświadczenie organizacji:

  • gaszenie pożarów,
  • pomoc dla społeczeństwa,
  • zabezpieczenia imprez masowych.
Data aktualizacji danych: 08.02.2023 r.