Nazwa organizacji: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 1

Data powstania organizacji: 27.02.2004 r.
Adres siedziby: Trzebinia, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. 24 Stycznia 47
Władze: Anna Kaleta – Przewodnicząca, Aleksandra Olejnik – Skarbnik
Kontakt: 696421596 – przewodnicząca, 668 346 516 – skarbnik.

Zakres działalności i doświadczenia organizacji:

  • integracja środowiska seniorów,
  • organizacja życia kulturalnego i czasu wolnego,
  • organizowanie wyjazdów integracyjno-turystycznych.

Realizowane działania w ostatnim roku:

W 2021 roku w ramach Klubu Seniora zostały zorganizowane następujące imprezy:

  • plenerowe: grill, pieczone ziemniaki, Trzebińskie Lato na Polu,
  • zabawy taneczne: karnawałowa, andrzejkowa,
  • wycieczki wyjazdowe: Chochołów, Olza,
  • wyjście do teatru.
Data aktualizacji danych: 08.11.2022 r.